Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 31 of 31 (0.075 secs)
You searched for: (collection:opensource AND mediatype:texts AND (language:dut OR language:Dutch)) AND -mediatype:collection AND firstCreator:R
[texts]het ciz is overbodig - R.J. Slaghuis en H.W.M. Plagge 2010
artikel medischcontact.artsennet.nl
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 25
[texts]KADERBESLUIT BESTRIJDING RACISME en VREEMDELINGENHAAT - Raad Europese Unie 2008
education and non-commercial
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 33
[texts]Verslag Raad Justitie en Binnenlandse Zaken Brussel 2009 - Raad Justitie en Binnenlandse Zaken Brussel 2009
education and non-commercial
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 78
[texts]Raad van de Europese Unie - Raad van de Europese Unie
education and non-commercial
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 142
[texts]Jaarverslag EU mensenrechten 2007 - Raad van de Europese Unie
education and non-commercial
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 375
[texts]Verdrag van Lissabon - Raad van de Europese Unie
education and non-commercial
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 842
[texts]Richtlijnen mensenrechten en bestrijding terrorisme - Raad van Europa
education and non-commercial
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 139
[texts]Vermoedelijk op transport - Raymund Schütz
""English summary: The interpretation of Dutch Jewish Council Records The main question in this thesis is: how do we interpret historical documents if we do not know the exact context in which they were created? It is a basic question for researchers and it will be all the more important in the digital age if we want to secure digital sustainability. The problem is demonstrated from the example of the Jewish Council Records that are part of the Information Bureau archives, at the Red Cross in Th...
Keywords: Holocaust Archival Science Information Age WW II Jewish council Judenrat
Downloads: 187
[texts]Vonnis Stichting De Thuiskopie vs. Acer Computer B.V. - Rechtbank Den Haag
The legal ruling in the Netherlands against Acer, regarding the "blank media tax" as home-copying offset.Het vonnis in de zaak tegen Acer met betrekking tot de thuiskopieheffing.
Keywords: court ruling; acer; thuiskopieheffing; blank media tax
Downloads: 10
[texts]Laten informeren over rechtsmiddelen - Rechtbank Den Haag (civiel recht) 2008
education and non-commercial
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 22
[texts]Vonnis in kort geding rechtbank Den Haag 2008 - Rechtbank den Haag 2008
education and non-commercial
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 125
[texts]Internationaal en Europees Sociaalzekerheidsrecht - rechten.eldoc.ub.nl 2010
education and non-commercial (G.J. Vonk, M van Everdingen,M Ydema-Gutjahr)
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 16
[texts]Agenda van de Rechtspraak 2008-2011 - Rechtspraak 2008
education and non-commercial
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 106
[texts]Inbreuk beeldmerk politielogo - rechtspraak.nl 2008-2009
education and non-commercial
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 66
[texts]Politielogo en auteursrecht - rechtspraak.nl 2013
education and non-commercial
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 58
[texts]Geschiedenis der staathuishoudkunde in Nederland tot hot cinde der achttiende eeuw - Rees, Otto van, 1825-1868
1. deel. Oorsprong en karakter van de Nederlandsche nijverheidspolitiek der zeventiende eeuw.--2. deel. Geschiedenis der koloniale politiek van de republiek der Vereenigde Nederlanden
Keywords: bub_upload; Economics
[texts]Geschiedenis der staathuishoudkunde in Nederland tot hot cinde der achttiende eeuw - Rees, Otto van, 1825-1868
1. deel. Oorsprong en karakter van de Nederlandsche nijverheidspolitiek der zeventiende eeuw.--2. deel. Geschiedenis der koloniale politiek van de republiek der Vereenigde Nederlanden
Keywords: bub_upload; Economics
Downloads: 1
[texts]Pol-e-Charki Newsletter, Nov-Dec 2007 - Regional Security Advisory Command-Central, Public Affairs Office
Monthly newsletter for the Regional Security Advisory Command-Central (RSAC-C, Task Force Phoenix, advising the Afghan National Army and Afghan National Police (ANP) in the 201st Corps.
Keywords: Afghanistan; advisor; OEF; ANA; ANP; 201st Corps; Phoenix; Kabul
Downloads: 256
[texts]De wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren Nederlandschen adel - Rietstap, J.B.
RIETSTAP, J.B. 1890. De wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren Nederlandschen Adel. J.B.Wolters, Groningen. discription of family crests of the Dutch aristocracy
Keywords: RIETSTAP; heraldiek; heraldry; family crests; wapen; wappen; genealogie; genealogy; aristocracy; Dutch; nederlands; holländisch; niederländisch
Downloads: 2,087
[texts]Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen in 2010 - rijksoverheid 2010
education and non-commercial
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 67
[texts]de club van Parijs - Rijksoverheid 2011
education and non-commercial
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 43
[texts]Nederlandse vlag - Rijksoverheid 2013
education and non-commercial
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 13
[texts]Model gedragscode Rijk tegen rassendiscriminatie - Rijksoverheid nl
education and non-commercial
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 132
[texts]Wim Kok bezorgd om toename Duits Racisme - Rob Savelberg Nederlands Dagblad
education and non-commercal
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 105
[texts]Tweede Teekenatlas - Roelf Bos
Atlas for use in schools, published in 1918.
Keywords: atlas; map; maps; scans; world; bos
Downloads: 451
[texts]Ronde - rouge elea
Dossier artistique
Keywords: rouge elea
Downloads: 56
[texts]Programma 40jaar RTS - RTS
Program 40 year anniversary RTS in Boskoop
Keywords: arboricultura; arbori; boskoop; rts; rmts; larenstein; velp
Downloads: 69
[texts]t is paktaid - RTS Boskoop
RTS 90th anniversary
Keywords: arboricultura; larenstein; boskoop; arbori; rmts; rts
Downloads: 439
[texts]Mantel voor een bange cherubijn - Ruud Muschter
Dichtbundel
Keywords: gedichten; sonnetten
Downloads: 4
[texts]Motiveringsgebreken in besluiten - een verkenning - Ruud Muschter
Besluiten moeten een deugdelijke motivering hebben. Dat staat in de artikelen 3:46 en 3:47 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht. Artikel 3:46 Awb vermeldt: "Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering." Artikel 3:47 lid 1 vermeldt: "De motivering wordt vermeld bij de bekendmaking van het besluit." Artikel 3:47 lid 2 vermeldt: "Daarbij wordt zo mogelijk vermeld krachtens welk wettelijk voorschrift het besluit wordt genomen." Voordat een besluit op een aanvraag opgesteld wordt, ...
Keywords: bezwaarcommissie; motiveringsgebreken; Algemene wet bestuursrecht; Ruud Muschter
Downloads: 63
[texts]De term 'redelijkerwijs' in het recht - een verkenning - Ruud Muschter
In het recht wordt herhaaldelijk bekeken of iemand iets redelijkerwijs had kunnen weten. Daarbij wordt steeds geredeneerd vanuit de beoordelende persoon. Maar of dat terecht is en hoe nu eigenlijk wordt vastgesteld wat redelijkerwijs is, is dan nooit het onderwerp van debat. Dit artikel probeert dat element van het begrip 'redelijkerwijs' aan de orde te stellen.
Keywords: Bezwaarcommissie; redelijkerwijs; Algemene wet Bestuursrecht; Ruud Muschter
Downloads: 101
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related collections

opensource

Related mediatypes

texts